Giỏ hàng

Tôi có thể sử dụng Doctor Anywhere khi nào?

Các dịch vụ tư vấn sức khỏe qua video cũng như vận chuyển thuốc được cung cấp 24/7, tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng. Điều này có nghĩa bạn có thể gọi điện yêu cầu tư vấn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu không có bác sĩ nào có thể gặp bạn sau năm phút, bạn vẫn có thể hẹn lịch vào một lúc khác.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay