Giỏ hàng

Tôi cần loại thiết bị di động hoặc máy tính nào để sử dụng ứng dụng Doctor Anywhere?

Dịch vụ của chúng tôi có sẵn thông qua ứng dụng của chúng tôi trên điện thoại di động hỗ trợ Android hoặc iOS. Người dùng Android sẽ cần cập nhật Android 4.1.2 hoặc các phiên bản mới hơn để cài đặt và sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Người dùng iOS cần có iOS 9 hoặc các phiên bản mới hơn để cài đặt và sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay