Giỏ hàng

Làm cách nào tôi có thể truy cập các tài liệu y tế của mình trên ứng dụng?

Để truy cập vào hồ sơ và tài liệu bệnh án của bạn, nhấp vào ô “Lịch sử” và bạn sẽ được chuyển đến trang có chứa tất cả các hồ sơ y tế trong quá khứ của bạn trên nền tảng. Bạn có thể lọc nó theo loại tài liệu, tư vấn và thông tin mua hàng.

Để xem tài liệu của bạn, nhấp vào hồ sơ y tế đã chọn để có thông tin cụ thể hơn. Nhấp vào ô “Xem” để xem tài liệu trên ứng dụng và ô “email” để gửi tài liệu qua thư điện tử.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay