Giỏ hàng

Làm cách nào để cập nhật thông tin của tôi trên ứng dụng?

Để cập nhật thông tin chi tiết của bạn, hãy đăng nhập ứng dụng và nhấp vào ô "Hồ sơ" ở bảng dưới cùng của màn hình. Tiếp theo, nhấp vào ô "Thông tin của tôi" và chọn mục bạn muốn cập nhật. Khi bạn đã hoàn thành việc cập nhật, nhấp vào nút "Lưu" và thông tin chi tiết của bạn sẽ được cập nhật.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay