Giỏ hàng

Dữ liệu cá nhân của tôi có an toàn trên nền tảng không?

Tất nhiên, chúng tôi coi bảo mật là một công việc vô cùng nghiêm túc. Nền tảng của chúng tôi sử dụng mã hóa đầu cuối để bảo mật thông tin của bạn.

Dữ liệu và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân của chúng tôi tuân thủ Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA). Những hồ sơ này chỉ có thể được truy cập được bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan trực tiếp đến dịch vụ chăm sóc bệnh nhân và để hỗ trợ các quy trình nội bộ.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay