Giỏ hàng

Ai có thể dùng sử dụng ứng dụng Doctor Anywhere?

Bất cứ ai quan tâm đến sức khỏe của họ đều có thể sử dụng Ứng dụng Doctor Anywhere.

Đối với dịch vụ bác sĩ đa khoa của chúng tôi, bất cứ ai với tình trạng sức khỏe không ở mức khẩn cấp đều phù hợp. Tuy nhiên, những người dưới 16 tuổi phải có cha mẹ ở cạnh trong quá trình tham gia phiên tư vấn trực tuyến.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay