Giỏ hàng

Tôi sẽ nhận chỉ định thăm khám trong trường hợp nào?

Các bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng bệnh lý của bạn trong hai phút đầu buổi tư vấn để đảm bảo trường hợp của bạn phù hợp cho việc tư vấn qua video. Nếu bệnh lý của bạn được đánh giá là không phù hợp cho việc thăm khám qua video hoặc sau khi kết thúc phiên thăm khám, bác sĩ cảm thấy bạn cần được chẩn đoán thêm để đưa ra kết luận, bác sĩ sẽ chỉ định bạn đặt lịch hẹn để thăm khám trực tiếp tại một phòng khám tùy chọn. Bạn sẽ không phải thanh toán cho buổi tư vấn.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay