Giỏ hàng

Tôi có thể nhận giấy chỉ định từ bác sĩ trên ứng dụng Doctor Anywhere không?

Có, các bác sĩ của chúng tôi có thể cấp giấy chỉ định thăm khám (ví dụ: thăm khám bác sĩ chuyên khoa, xét nghiệm, v.v.) trong những trường hợp y tế phù hợp và cần thiết. Sau khi phiên thăm khám trực tuyến kết thúc, tất cả các tài liệu bao gồm giấy chỉ định thăm khám sẽ được hiển thị trên ứng dụng của bạn.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay