Giỏ hàng

Tôi có thể chọn bác sĩ tư vấn không?

Tất nhiên rồi! Hãy chọn nút ""Đặt lịch tư vấn với bác sĩ yêu thích"" và điền tên của bác sĩ hoặc tên của phòng khám vào hộp tìm kiếm.

Bạn cũng có thể lựa chọn một bác sĩ trong danh sách "Bác sĩ yêu thích" của mình. Thêm bác sĩ vào danh sách "Bác sĩ yêu thích" bằng cách bấm vào biểu tượng trái tim bên cạnh hồ sơ bác sĩ.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay