Giỏ hàng

Làm thế nào để tôi mua thuốc sau khi nhận tư vấn?

Sau khi kết thúc phiên tư vấn, bạn sẽ nhận được một thông báo rằng thuốc của bạn đã sẵn sàng để mua. Nhấp vào thông báo này để vào ứng dụng và xem lại danh sách thuốc theo như đơn được chỉ định của bạn. Vui lòng đảm bảo rằng thông báo từ Ứng dụng của chúng tôi được bật trên điện thoại của bạn để có thể cập nhật các hoạt động đang diễn ra một cách nhanh nhất.

Bạn có thể tùy chọn hoặc loại bỏ các loại thuốc trong đơn trước khi thanh toán.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay