Giỏ hàng

Điều gì sẽ xảy ra nếu bác sĩ đánh giá bệnh trạng của tôi không phù hợp để thăm khám qua ứng dụng?

Trong trường hợp bác sĩ đánh giá bệnh trạng của bạn không phù hợp để thăm khám qua video, bác sĩ sẽ thông báo và tư vấn bạn:

Tới gặp hoặc hẹn lịch bác sĩ để được thăm khám trực tiếp

Tới khoa cấp cứu ở một bệnh viện gần nhất để được chẩn đoán và điều trị

Cấp giấy giới thiệu để bạn tới gặp bác sĩ chuyên khoa

Nếu bác sĩ kết thúc buổi tư vấn trong vòng hai phút đầu tiên của cuộc gọi, bạn sẽ không phải thanh toán chi phí cho buổi tư vấn đó.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay