Giỏ hàng

Bảo hiểm của tôi có chi trả cho phí thăm khám trực tuyến không?

Các công ty bảo hiểm lớn có thể cung cấp các gói thanh toán cho dịch vụ thăm khám trực tuyến. Tuy nhiên, vui lòng kiểm tra lại với công ty bảo hiểm của bạn.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay