Giỏ hàng

Hồ sơ bệnh án trực tuyếnThông tin y tế trọn đời của bạn chỉ gói gọn trên một ứng dụng duy nhất.

Lịch sử khăm khám, đơn thuốc và các hóa đơn sẽ được lưu lại trực tuyến; tạo thành một bộ hồ sơ bệnh án điện tử hoàn chỉnh, phục vụ cho tất cả các lần thăm khám của bạn sau này. Thông qua hình thức này, bác sĩ có thể theo dõi, đánh giá được tình trạng bệnh sử của bệnh nhân một cách toàn diện; từ đó xây dựng hướng điều trị mang tính chính xác cao hơn. Ngoài việc truyền đạt thông tin giữa các tuyến một cách nhanh nhất, việc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử còn giúp các nhà nghiên cứu trích xuất dữ liệu bệnh nhân và rút ra được những kinh nghiệm hết sức quan trọng.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay