Giỏ hàng

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi không ở địa điểm giao thuốc khi thuốc được vận chuyển tới?

Sẽ là lý tưởng nhất khi bạn ở đúng địa điểm bạn cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp trên, bạn có thể nhờ ai đó lấy thuốc hộ mình và đảm bảo rằng họ có mã được gửi từ DA để xác nhận với bên giao hàng.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay