Giỏ hàng

Dịch vụ giao thuốc hoạt động như thế nào?

Sau khi xác nhận đơn thuốc của mình, bạn có thể tới nhận thuốc trực tiếp tại bất kỳ nhà thuốc nào thuộc hệ thống Doctor Anywhere Việt Nam hoặc chọn nhận thuốc giao tận tay tại địa chỉ theo yêu cầu.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ giao thuốc, hãy chắc chắn rằng bạn cung cấp địa chỉ chính xác. Sau đó, vui lòng chọn khung thời gian 3 tiếng phù hợp với thời gian của bạn trước khi xác nhận đơn hàng. Cuối cùng, bạn sẽ được gửi một mã xác minh. Bạn cần dùng mã xác minh này để xác nhận với bên giao hàng.

Hãy đảm bảo rằng bạn có mặt tại địa điểm đã cung cấp cùng với mã xác minh khi bên giao hàng tới.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay