Giỏ hàng

Các bác sĩ trên ứng dụng Doctor Anywhere có thể cấp giấy chứng nhận sức khỏe không?

Có, các bác sĩ của chúng tôi có thể cấp giấy chứng nhận sức khỏe trong các tình huống phù hợp về mặt y tế. Sau khi nhận tư vấn trực tuyến qua video, giấy chứng nhận sức khỏe điện tử sẽ hiển thị trên ứng dụng của bạn.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay