Giỏ hàng

Trong trường hợp tôi cần cấp cứu thì sao?

Ứng dụng Doctor Anywhere không nên được sử dụng trong những trường hợp yêu cầu cấp cứu khẩn cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy đến khoa cấp cứu tại các trung tâm y tế gần nhất hoặc gọi số 115 ngay lập tức.

1900 2819
Tải Ứng dụng
Nhận ưu đãi ngay